Living Centrum

Kontakt

LIVING Centrum
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina
Slovakia

Asistentka: Adriana Vrabcová
E-mail: sprava@living-centrum.sk
Tel.: +421 902 051 020
(len v pracovných dňoch 08:00 - 16:00)

V prípade havarijných situácií a mimo pracovných dní, prosím, kontaktujte
dispečing spoločností ALL SECURITY, s.r.o., resp. ALL SERVICE, s.r.o.
Tel.: 041/5624096 | 0902 899 880

 

 

 
Obchody Služby