Služby

HADBÁBNA & spol.

HADBÁBNA & spol.

Poslaním našej kancelárie je najmä zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a ostatnými právnymi subjektmi. Ďalej zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo podnikateľom. Spracúvame právne rozbory, poskytujeme právne rady, spisujeme listiny o právnych úkonoch, mimosúdne urovnávame spory, prípadne môžeme spravovať majetok klientov, tiež realizujeme ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je pomáhať klientom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy. Túto činnosť vykonávame v súlade Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri napĺňaní nášho poslania vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti s cieľom efektívne hájiť záujmy klienta.

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok
9.00 - 16.00

Sobota
Zatvorené

Nedeľa
Zatvorené

Kontakt

Interaktívna mapa

 
 • Slovenská pošta
 •  
 

Právne
služby

 • HADBÁBNA & spol.
 •  
 

Vedenie účtovníctva

 • Anteko
 •  
 

SAP
systémy

 • TORY Consulting
 •  
 

Stavebná výroba

 • STRABAG
 • Sentinel
 •  
 

Hardware software
siete

 • MHH
 • ISW
 •  
 

Informačné
a riadiace systémy

 • Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
 •  
 

Priemyselné armatúry

 • Armaturysk
 •  
 
 
Obchody Služby